Լրահոս

Նախնական նոր տեղեկություններ Սյունիքից, Կոտայքից

35/39 Ծավ 
ՔՊ-152 
ԲՀԿ-12 
Հայաստան դաշինք-20 

Մեղրի 35/73  Շվանիձոր 
ՔՊ-54
Հայաստան դաշինք -27

35/38 Շիկահող 
ՔՊ-236 
ԲՀԿ-15 
Հայաստան դաշինք -101 

Մեղրի – 35/72 
Ալվանք ՔՊ-77 
Հայաստան դաշինք -31

Մեղրի – 35/75 
Լիճք ՔՊ-161 
Հայաստան դաշինք-64 

 35/27 – Գեղանուշ 
ՔՊ-89 
Հայաստան դաշինք-56

35/7 Լենհանքեր 
ՔՊ-206 
Հայաստան դաշինք-104

Մեղրի -Լեհվազ 
ՔՊ -198
Հայաստան դաշինք-45

Եղվարդ – 35/30 
ՔՊ-111 
Հայաստան դաշինք-45