Հայկ Աղաջանյան - Սպասված որդու, բժշկությունից հրաժարվելու, ներկայիս աշխատանքի, հայտնի դառնալու մասին